Осинови

       

Направи дарение спаси живот!

Здравейте, Обръщаме се към Вас с призив за подкрепа.

Организация СНЦОП "В помощ на животните в Мездра" работи в партньорство с община Мездра за решаване на проблема с безстопанствените кучета, които са по улиците на града и общината.

Сблъскваме се със сериозния проблем - изхранването на кучетата. Грижата ще бъде изцяло доброволческа и няма да бъде платена, но средствата, които можем да осигурим от членски внос на членовете на нашето сдружение не са достатъчни за осигуряване на необходимата храна.

Нашата цел е хуманното прибиране и отглеждане на животните, и провеждане на осиновителни кампании. Чрез тях ще дадем възможност вече кастрирани и обезпаразитени животни да бъдат чипирани и регистрирани, и най-важното отглеждани в добри условия, отговарящи на Закона за защита на животните.

Нашият призив към Вас е за съдействие относно събирането на средства за подсигуряване на храна или самата храна за животните. Нашата цел е да намерим домове на тези животинки, а не само да ги отглеждаме, защото едно от нещата, които наистина им липсва-това е любов и грижа, каквато само един истински човек, може да даде!

"В помощ на животните в Мездра" и техните четириноги приятели ще ви бъдат вечно признателни за помощта и подкрепата!

Адрес: "В помощ на животните в Мездра" гр. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. "Владимир Займов" 14

Facebook: Animal Help Mezdra

E-mail: animal.help.mezdra@gmail.com

Tел: 0877161171; 0879900078; 0877903590

ЕИК: 176840531

PayPal: animal.help.mezdra@gmail.com