Осинови

       

Кои сме ние?

Сдружение "В помощ на животните в Мездра" съществува официално, съгласно националното законодателство от 09.03.2015 г. Членовете на сдружението са млади хора, обединени от общата кауза за защита правата на животните, грижи за бездомни и нуждаещи се животни и утвърждаване на принципи за хуманно отношение към животните.

Неформално, членовете на сдружението се занимават с тези дейности от дълги години, като се грижат и приютяват бездомни кучета в домовете си. Проблемът с безстопанствените кучета има много измерения, както за хората, така и за самите животни. За съжаление липсата на достатъчно финансови средства в общинските бюджети е пречка за решаване на проблема.

"Като организация за защита на животните, ние се стремим да дадем своя принос за постигането за решаването на проблема с бездомните животни по улиците на града."

Какво ни доведе до тук?

Основателят на Сдружението Станислав Марински вече повече от 10 год. събира, приютява, отглежда, лекува и се грижи ежедневно за бездомни животни. Към момента, той заедно с приятели и съмишленици отглеждат повече от 40 кучета и котки в домовете си. Това не ги спира да се грижат и за останалите бездомни животни по улиците на града. Грижите за животните изискват огромен финансов ресурс, който до този момент е осигуряван изцяло от лични средства на Станислав Марински и приятели. С нарастването на броя на животните, тази благородна мисия става все по-непосилна. Така постепенно се заражда идеята за създаване на организацията "В помощ на животните в Мездра". От малка група приятели, организацията вече има 20 официални членове.

Каква е нашата мисия?

Виждайки нарастващия проблем по улиците на града, наша основна цел е да пробудим гражданското съзнание и да обединим усилията на граждани, бизнес и институции за адекватно решаване на проблема с бездомните животни.

Каква е нашата дейност?

  • Осигуряване на временен подслон и грижи за нуждаещите се животни;
  • Търсене на възможности за финансиране на приют за животни;
  • Търсене на приемен или постоянен дом на бездомни животни;
  • Създаване на контакти с други организации със сходна дейност с цел обединяване на усилията в защита на животните;
  • Популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото за защита правата на животните и хуманното отношение към тях чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви, лекции, открити уроци и др., най-вече сред подрастващите;
  • Организиране и провеждане на дарителски и благотворителни кампании зa помощ на нуждаещите се животни.
  • Обмяна на опит и съвместни дейности с български и чуждестранни неправителствени организации в областта на защита на животните;

Отворете сърцата и очите си за проблема. Нека заедно стигнем до решение, което е в полза както на обществото, така и на животните. Проблемът е на всички и само заедно можем да го решим!

Нека дадем добър пример за децата си и да бъдем отговорни към проблемите на обществото!